วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนบ้านแบง

ประวัติโรงเรียนบ้านแบง 
         โรงเรียนบ้านแบง  ตั้งเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2483   ครั้งแรกตั้งอยู่ศาลาวัดโพธิ์ศรี
บ้านเลิศไมตรี  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2509  ย้ายมาตั้งที่ทุ่งนาระหว่างบ้านเลิศไมตรีกับบ้าน
ใหม่วังไฮ  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2520  ย้ายมาตั้งที่บ้านแบงใหม่
        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแบง  ตั้งอยู่บ้านแบงใหม่   หมู่ที่  20  ตำบลหนองหลวง   อำเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   เปิดสอน  3  ระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น   มีเนื้อที่   37  ไร่   80  ตารางวา  แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน  50  ตารางวา  แปลงที่  2  มีเนื้อที่  28  ไร่  1 งาน 30  ตารางวา
มีเขตพื้นที่บริการ  7  หมู่บ้าน  ได้แก่
   
             1. บ้านแบง 
             2. บ้านวังไฮ 
             3. บ้านใหม่วังไฮ   
4. บ้านเลิศไมตรี  
5. บ้านศรีวิไล   
6. บ้านแบงใหม่
7. บ้านห้วยทรายคำ
     


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มะกรูด

ชื่อสามัญ  Leech  Lime  , Kaffir  Lime , Porcupine orange
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus x hystrix L.
ชื่อวงศ์                Rutaceae
ชื่ออื่นๆ                 ส้มกรูด  ส้มมั่วผี(ภาคใต้)  มะหูด(หนองคาย)
                                ส้มมะกรูด(ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป  
ต้น   เป็นพรรณไม้ยืนต้น  ขนาดเล็ก  ลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง  ผิวเปลือกลำต้นเรียบ  ลำต้น        และกิ่งก้านมีหนามแหลม
ใบ    ใบมีลักษณะคล้ายกับใบไม้  2  ใบ  ต่อกันอยู่    ใบมีสีเขียวแก่  พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง   เป็นมัน   ใบมีกลิ่นหอม
ดอก   ดอกสีขาว   คล้ายดอกมะนาว   ดอกมีกลิ่นหอม
ผล   ผลมีขนาดเท่ากับผลมะนาว   ผิวเปลือกนอกขรุขระ   ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก   ผลอ่อนมีสีเขียวแก่  เมื่อผลสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด
ส่วนที่ใช้    ใบ   ผล
    มะกรูดมีสรรพคุณในการไล่แมลง ก็เพราะในมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหย Cilronellal อยู่จำนวนมาก ทั้งที่ผิวและใบ รวมทั้งยังมีกรดซิตริกในน้ำของผลมะกรูด และยังมีสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ เช่น Sabinene Citronellyl-Floetate , Citronella , Linalool , Iso-pulegol ซึ่งช่วยขับไล่แมลงต่าง ๆ รวมทั้งยุงได้อย่างดี